• Meemortel 54, Budel

 • VacciCheck

 • Algemeen

  Een vaccin is een entstof, een middel dat bij uw huisdier een immuunrespons opwekt.

  In het verleden is bewezen dat een vaccinatieprogramma voor een groep dieren een ziekte kan uitbannen/zeldzaam maken. Er werd als het ware door vaccinatie een beschermende deken gelegd over die gevaccineerde groep dieren. Hiermee werd er voorkomen dat er zo weinig mogelijk gaten (gevoelige/vatbare individuen) in de deken kwamen. Het is daarom belangrijk te vaccineren volgens een specifiek entschema.  Daarnaast is het belangrijk dat deze ‘entdeken’ goed onderhouden wordt, zeker bij ziekten die ook bij de mens voorkomen. Dit heet een zoönose, een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. We willen immers geen ziektereservoir kweken bij onze huisdieren. Een voorbeeld van zo’n ziekte is Leptospirose; De Ziekte van Weil waarvan er verschillende types voorkomen bij meerdere diersoorten en die kan worden overgedragen via de urine van besmette ratten.

  Hoe vaak moet je vaccineren?

  In feite is er niets op tegen om vaccinaties te herhalen of te boosteren ook al is uw huisdier nog beschermd. Een dier kan niet te veel beschermende antilichamen hebben. Wel kunt u nu via een bloedonderzoek een zogenaamde titerbepaling laten doen om de hoeveelheid antistoffen te laten meten en alvorens uw huisdier opnieuw te laten enten.

  Als u dit wenst kunnen we dus kijken of u hond nog genoeg beschermd is of niet op het moment dat deze gevaccineerd zou moeten worden. We kunnen dus op maat vaccineren afhankelijk van de individuele situatie van het dier.

  Wanneer - pups:

  We vinden het belangrijk dat een pup ten alle tijde beschermd is. Daarom blijft het advies om op 6, 9 en 12 weken te vaccineren. Het is wel zo dat een puppy antistoffen opneemt vanuit de moedermelk maar deze bescherming neemt af in de eerste levensmaanden. Met de vaccicheck zou je in principe kunnen meten hoe hoog deze maternale bescherming nog is. Toch raden wij af om op basis van deze titer het na te laten uw pup te vaccineren.

  Als u wacht met vaccineren tot de titer (en dus in feite zijn bescherming) erg laag of zelfs weg is en wetende dat een vaccinatie enkele weken nodig heeft om te werken, komt de pup in een immuniteitsgat te zitten, een periode waarin deze onvoldoende beschermd is.

  De moderne vaccins zoals we die al jaren met succes gebruiken, zijn dusdanig ontwikkeld dat ze door de maternale immuniteit heen kunnen breken alvorens deze volledig verdwenen is. Los daarvan kan het ook als belastend beschouwd worden om elke 3 weken een puppy bloed af te nemen.

  U kunt echter wel overwegen om na de vaccinatiereeks te testen of deze goed heeft gewerkt. De beste periode hiervoor is zo’n vier weken na de laatste vaccinatie of beter nog als uw pup twintig weken oud is.

  Jonge hond op 1-jarige leeftijd:

  Normaal gesproken krijgt een hond met één jaar zijn cocktailenting opnieuw. Daarin is dan ook het leptospirose - en desgewenst het kennelhoestvaccin opgenomen.

  Er is nog onvoldoende informatie over de beschermingsduur van pups die alleen de puppyentingen tot 12 of 16 weken hebben gekregen en bij testen op 1-jarige leeftijd (moment van hervaccinatie) of die nog een voldoende hoge titer hebben. Daarom zouden deze honden ieder jaar opnieuw getest moeten worden. Als u de hond wel zou laten vaccineren mag ervan uit worden gegaan dat er voldoende bescherming is voor een periode van 3 jaar.

  Daarom adviseren we ook om deze vaccinatie toe te dienen.

  Volwassen hond:

  Iedere volwassen hond moet jaarlijks gevaccineerd worden tegen leptospirose en eventueel kennelhoest. Dus dat blijft onveranderd.

  Indien u een titerbepaling wenst te laten doen, dan kan dit op het moment dat de hond zijn cocktailvaccinatie zou moeten krijgen. In principe is dit drie jaar na de vorige, vanaf 4 jaar oud dus.

  Afhankelijk van de hoogte van de titer bepalen we vervolgens wat te doen:

  - Hoge titer: we mogen er vanuit gaan dat de hond nog voor 3 jaar beschermd is en herhalen de titerbepalimg na 3 jaar.

  - Lagere titer: titerbepaling herhalen na 1 of 2 jaar

  - Erg lage tot afwezige titer: vaccinatie herhalen

  Algemeen wordt aanvaard dat een hoge titerbepaling best na drie jaar wordt herhaald. Indien de titer dan nog goed is kan een tweede periode van 3 jaar aangehouden worden. Daarna, dus als uw hond reeds 6 jaar geen cocktailvaccinatie meer heeft gehad is het advies om jaarlijks de titerhoogte te bepalen.

  Bij honden boven de 10 jaar leeftijd geldt ook het advies om jaarlijks te titreren.

  Praktisch

  Indien u een titratie wil laten uitvoeren kunt u hiervoor een afspraak maken of op het spreekuur komen, we nemen dan een kleine hoeveelheid bloed af.

  Aangezien de tijd die de test in beslag neemt te lang is om op te wachten zullen we op een vaste dag in de week de titraties uitvoeren.

  Als de testresultaten bekend zijn zullen we met u contact opnemen en komt u terug voor de jaarlijkse vaccinaties van leptospirose al dan niet in combinatie met kennelhoest.

  Afhankelijk van de uitslag van de titratie zal dan beslist worden of ook de cocktailvaccinatie wordt toegediend of niet.