• Meemortel 54, Budel

 • Rug

 • Lendenwervels en Rug van honden

  Ook in de rug, en dan met name het achterste gedeelte, kunnen problemen ontstaan. Normaal gespoken hebben honden 7 lendenwervels. Soms heeft een hond echter aangeboren 8 lendenwervels. Vaak zit dan voor het sacrum, ofwel heiligbeen, een extra kortere wervel. Dit kan veranderingen in de bewegingsmogelijkheid en stabiliteit van de rug met zich meebrengen. Dit geeft eerder kans op spondylosis en vergroeiingen, zgn. bruggen, in de rug.
  Maar ook zonder extra wervel kan een hond spondylosis in zijn rug ontwilkkelen. Waarschijnlijk heeft dit een relatie met overbelasting.

  Een extra wervel is op een röntgenfoto altijd te zien, maar spondylosis is pas op oudere leeftijd te zien.


           Röntgenfoto van de rug van een hond zonder afwijkingen.


           Röntgenfoto van de rug van een hond met spondylosis. Zie de vergroeiing tussen de 5e en 6e wervel.


          Röntgenfoto van de rug van een hond met een 8e lendewervel.
            Tellen van het aantal lendewervels begint bij de eerste wervel waar geen rib aan hecht.